Beste leden

De Nationale Veiligheidsraad schroefde maandag enkele eerdere maatregelen drastisch terug om een nieuwe grote golf van besmettingen te proberen voorkomen. Er zijn strengere beperkingen rond het aantal mensen op evenementen, festiviteiten, uitstappen met vrienden. Uiteraard hebben deze maatregelen ook een impact op onze sportbeleving en onze club. We zetten graag nog even de belangrijkste regels die van toepassing zijn voor onze club op een rijtje.

 

 

  • Symptomenblijf thuis indien je ziektesymptomen hebt (of wanneer je terugkomt van een reis in een gebied met een verhoogd risiso). 
  • Mondmaskers: het gebruik van een mondmasker is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar die de site betreedt; enkel tijdens het hockeyen op het veld en zittend aan een tafel met een drankje, mag het mondmasker worden afgenomen.
  • Hygiënemaatregelen : deze zijn essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan, ontsmettingsmateriaal blijft dan ook ter beschikking.
  • Veiligheidsafstand  van minstens 1,5 m blijft één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.
  • Contactgegevens: per gezin  dient ten minste 1 persoon zijn of haar contactgegevens achter te laten bij een bezoek aan de club, dit geldt zowel voor spelers als toeschouwers/bezoekers. Formulieren worden ter beschikking gesteld.
  • Clubhouse/bar:  mag enkel betreden worden mits het dragen van een mondmasker. Zowel binnen als buiten mogen maximaal 10 personen aan dezelfde tafel zitten; consumeren aan de toog is niet toegelaten. Probeer de verplaatsingen in het clubhouse zo veel mogelijk te beperken.
We vragen dat iedereen deze nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad ten allen tijde respecteert.

Als club is het momenteel zeer moeilijk om in te schatten hoe de start van het seizoen en het verdere verloop ervan er zal uitzien, zeker nu er ook specifieke regionale maatregelen werden afgevaardigd (in bv. de provincie Antwerpen). Vrijdag 31 juli, heeft de KBHB overigens nog een vergadering gepland om, gelet op de nieuwe maatregelen, de voorbereiding en de start van het hockeyseizoen 2020-2021 uit te werken.

Het zal ongetwijfeld een atypisch hockeyseizoen worden, maar zelfs in die moeilijke context, willen we ons als club engageren om onze maatschappelijke en sociale rol maximaal te vervullen door zo lang als mogelijk actief te blijven. We beseffen immers dat het hockeyen voor onze leden naast sportbeoefening ook een belangrijke vorm van sociaal contact is, waar zeker nu meer dan ooit nood aan is. Tegelijkertijd is het werken voor onze club voor enkele medewerkers een belangrijk deel van hun broodwinning.
 
Zolang  het enigszins mogelijk is, zullen er wekelijks trainingen worden georganiseerd voor alle leden, al kan dat in een aangepaste vorm zijn (met respect voor social distancing) zoals in juni al het geval was. Indien er gedurende een langere periode geen wedstijden meer mogelijk zouden zijn, zullen we bekijken hoe we op de vrijgekomen momenten onze leden toch op de een of andere manier kunnen laten hockeyen (bv. extra training). Als op een gegeven moment geen enkele activiteit meer mogelijk zou zijn en dat gedurende een langere periode (bv. indoorseizoen), kunnen de leden rekenen op een gedeeltelijke compensatie van hun lidgeld (bv. lidgeld indoor), uiteraard rekening houdend met de financiële gezondheid van de club.
 
Patrick Van Ex
Voorzitter HIH 
Hockey in Hoegaarden vzw
Zavelkuilstraat 3
3320 Hoegaarden
BE BTW 0457.868.308
RPR 
Ondernemingsrechtbank Leuven